RealiCom

RealiCom, s.r.o., Matejkova 6,  841 05  Bratislava
  +421 948 429 494,   realicom@realicom.sk

Služby pre Vás


1) Vitajte vo Firme RealiCom, poskytujeme kompletné realitné služby a v spolupráci s našími partnermi finančné služby a služby architekta a dizajnéra. Venujeme sa Vám s exkluzívnou starostlivosťou.

 • sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností.

Čítajte viac,
slogany na titulnej stránke nášho webu vystihujú Vašu spokojnosť a naše rady. Naša spoločnosť RealiCom, s.r.o. je rodinná firma, ktorá úspešne spolupracuje s viacerými realitnými kanceláriami a rodinnými príslušníkmi a ich známymi. Všetci sa poznáme a to je veľká výhoda pre každého z nás. Nezvyšujeme predajnú cenu a preto sa nehnuteľnosti s cenou nezdražujú  o provízie ostatných realitných kancelárii, predajná cena nehnuteľností sa nezvyšuje. Pri spolupráci s inou realitnou kanceláriou si dohodnutú províziu rozdeľujeme medzi sebou.

2) Chcete predať svoju nehnuteľnosť, chcete poradiť?

Exkluzívny  predaj, kúpa a prenájom.

Čítajte viac,
naša spoločnosť RealiCom, s.r.o. nepredáva nehnuteľnosti, ktoré sme si vopred nepozreli. Usilovne kontrolujeme, aby sa k záujemcovi o kúpu dostali len presné a pravdivé informácie. Exkluzívne zastúpenie považujeme za výhodu hlavne pre Vás, vážení zákazníci a vyvíjame maximálnu snahu, aby ste boli s našími službami spokojní a predali Vašu nehnuteľnosť čo v najkratšom možnom čase.

3) Stratili ste dokumentáciu k bytu, či rodinnému domu? Nevadí.

Čítajte viac,
naša spoločnosť RealiCom, s.r.o. nepreberá fotografie a pôdorysy od iných realitných kancelárií z inzertných portálov. Fotodokumentáciu a  pôdorysy si robíme sami prostredníctvom profesionálnych spolupracovníkov, využívame aj služby geodetov pre spätnú identifikáciu majetku.

4) Neviete za koľko euro predať Vašu nehnuteľnosť?

Čítajte viac,
naša spoločnosť RealiCom, s.r.o. Vám poradí za akú cenu môžete Vami ponúkanú nehnuteľnosť predať. Vieme Vám dať vyhotoviť znalecký posudok, spolupracujeme s rôznymi znalcami zapísaných  v znaleckých doložkách. Informujeme predávajúcich o cenách nehnuteľností, ktoré sa predávajú v blízkom okolí.


5) Chcete predať všetko a neviete ako nato?

Čítajte viac,

naša spoločnosť RealiCom, s.r.o. Vám sprostredkuje vypratanie a nutnú opravu nehnuteľností tak,  aby bola predaja schopná a užívania hodná. Spolupracujeme so statikmi a inými odborníkmi v obľasti stavebníctva. Sprostredkujeme Vám vypratanie bytu, domu, garáže, komerčných nehnuteľností, odvoz do zberného dvora s nepotrebnými vecami, vymaľovanie, úpravy nehnuteľností akého koľvek druhu. A nielen to, vieme Vám udržiavať Vaše záhrady pri rodinných domoch – pravidelné kosenie je veľmi dôležité, tým zabránite premnožovaniu buriny a rôznych drobných hlodavcov.

Máte predstavu čo všetko pre Vás urobíme?

 • obhliadka nehnuteľností
 • určenie trhovej ceny
 • poradenstvo vo všetkých oblastiach vo vzťahu k ponúknutej nehnuteľnosti
 • komunikácia so záujemcami o Vaše nehnuteľnosti
 • aktívne vyhľadávanie klientov
 • inzercia na webových portáloch, na našej a partnerských stránkach
 • vypracovanie kúpnych zmlúv, návrhov na vklad vlastníckych práv, aj záložných práv
 • podanie všetkých potrebných dokladov na príslušný katastrálny úrad
 • zastupovanie pri katastrálnom konaní
 • poradenstvo ako vybaviť úver v bankách
 • sprostredkovanie na vyhotovenie energetických certifikátov
 • komunikácia so znalcom, doprevádzanie znalca k nehnuteľnostiam
 • sprostredkovanie vyhotovenia geometrických plánov a vytýčenia parciel
 • spolupráca s exekútorskými úradmi pri ťarchách zapísaných na listoch vlastníctva
 • odovzdanie nehnuteľnosti do užívania a pomoc pri prepise médií.

Ostatné naše služby podľa obchodného registra

 • obstarávateľská činnosť v stavebníctve 
 • sprostredkovanie dopravy 
 • sprostredkovanie v oblasti obchodu, služieb a výroby  
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi 
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti
 • leasing
 • činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov 
 • vedenie účtovníctva 
 • colný deklarant 
 • reklamná a propagačná činnosť 
 • administratívne práce 
 • vydávanie periodickej a neperiodickej tlače 
 • organizovanie kurzov, školení, seminárov, kultúrnych, spoločenských, športových podujatí a výstav
 • prieskum trhu a verejnej mienky 
 • faktoring a forfaiting
 • prenájom strojov, prístrojov a zariadení 
 • automatizované spracovanie dát