RealiCom

RealiCom, s.r.o., Matejkova 6,  841 05  Bratislava
  +421 948 429 494,   realicom@realicom.sk

Spolupráca

RealiCom, s.r.o.  je realitný sprostredkovateľ, ktorý poskytuje služby súvisiace s kúpou, predajom, alebo prenájmom nehnuteľností. 

Tiper, potenciálny klient  je súkromná osoba, ktorá na realitnom trhu nepôsobí, ale prichádza do kontaktu s potenciálnymi záujemcami o kúpu, predaj alebo prenájom nehnuteľností.

Predmetom každej podpísanej  zmluvy s tiperom  je spolupráca medzi  nami – RealiCom, s.r.o.  a  tiperom na základe ktorej sa naša spoločnosť zaväzuje zaplatiť za poskytnuté informácie a súčinnosť tiperovi odmenu za podmienok, ktoré má každý tiper v zmluve.

Naša spolupráca s inými realitnými spoločnosťami je otvorená, priateľská a hlavne spolupracujeme s overenými realitnými kanceláriami.
 
Poskytujeme kompletné služby architekta a dizajnéra.
 
 
 
Spolupracujeme v oblasti dizajnu a projektových štúdií  s Igorom Hakom. 
 
Súčasťou návrhu interiérovej štúdie je:
-          kompletné pôdorysné riešenie vybratých priestorov
-          rozmiestnenie nábytku v pôdoryse
-          dispozičné rozmiestnenie prvkov nábytku
-          materiálové a farebné riešenie
-          súčasťou je aj špecifikácia povrchovej úpravy stien stropov, príslušný počet fotografií realistických 3D vizualizácii, v prípade rozsiahlejšej rekonštrukcie pôdorys nového stavu dispozičného riešenia
-          dodanie projektovej štúdie je od 2 - 4 týždňov, v prípade zložitejšej kompozície podľa dohody od dodania potrebných podkladov a ujasnenia všetkých potrebných detailov.
Igor Hako - návrhy, štúdie a vizualizácie RD, iných objektov a interiérov -